ชิม ช้อป ใช้


       เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ชิมช้อปใช้ ธนาคารจะให้สาขา 80 แห่งทั่วประเทศ เปิดให้บริการยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง เป็นกรณีพิเศษ ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 2-3 พฤศจิกายนนี้ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. นอกเหนือจากสาขาในห้างสรรพสินค้าที่ให้บริการตามปกติอยู่แล้ว 

รายชื่อสาขาที่เปิดให้บริการยืนยันตัวตน โครงการ "ชิม ช้อป ใช้"

จังหวัด สาขา
กาญจนบุรี สาขากาญจนบุรี
กาฬสินธุ์ สาขายางตลาด
สาขากุฉินารายณ์
กำแพงเพชร สาขากำแพงเพชร
สาขาคลองขลุง
สาขาพรานกระต่าย
สาขาสลกบาตร
ขอนแก่น สาขากระนวน
สาขาภูเวียง
สาขาหนองสองห้อง
ชัยนาท สาขาชัยนาท
สาขาวัดสิงห์
สาขาสรรคบุรี
ชัยภูมิ สาขาแก้งคร้อ
สาขาบ้านแท่น
เชียงราย สาขาเทิง
สาขาพาน
เชียงใหม่ สาขาสารภี
สาขาจอมทอง
สาขาบ่อสร้าง
สาขาแม่ริม
สาขาสันป่าตอง
นครปฐม สาขาสี่แยกสนามจันทร์
นครราชสีมา สาขาด่านขุนทด
สาขาปากช่อง
สาขาบัวใหญ่
สาขาเสิงสาง
นครสวรรค์ สาขาตาคลี
สาขาลาดยาว
บุรีรัมย์ สาขานางรอง
สาขาสตึก
ประจวบคีรีขันธ์ สาขาประจวบคีรีขันธ์
พะเยา สาขาดอกคำใต้
สาขาพะเยา
พิจิตร สาขาบางมูลนาก
สาขาพิจิตร
สาขาสากเหล็ก
พิษณุโลก สาขาถนนสิงหวัฒน์
เพชรบุรี สาขาพระนครคีรี
เพชรบูรณ์ สาขาบึงสามพัน
สาขาศรีเทพ
สาขาหล่มสัก
มหาสารคาม สาขาโกสุมพิสัย
สาขานาเชือก
ยโสธร สาขาเลิงนกทา
ร้อยเอ็ด สาขาโพนทอง
สาขาศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
สาขาสุวรรณภูมิ
สาขาเสลภูมิ
สาขาหนองพอก
ราชบุรี สาขาราชบุรี
ลำปาง สาขาเถิน
สาขาวังเหนือ
ลำพูน สาขานิคมอุตสาหกรรมลำพูน
สาขาลำพูน
ศรีสะเกษ สาขาราษีไศล
สาขากันทรลักษ์
สาขาขุนหาญ
สาขาศรีสะเกษ
สกลนคร สาขาอากาศอำนวย
สตูล สาขาละงู
สมุทรสงคราม สาขาสมุทรสงคราม
สมุทรสาคร สาขาสมุทรสาคร
สุโขทัย สาขาศรีนคร
สาขาศรีสัชนาลัย
สาขาศรีสำโรง
สาขาสวรรคโลก
สาขาสุโขทัย
สุพรรณบุรี สาขาสุพรรณบุรี
สุรินทร์ สาขาศีขรภูมิ
หนองบัวลำภู สาขาศรีบุญเรือง
อำนาจเจริญ สาขาปทุมราชวงศา
อุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
สาขาอุตรดิตถ์
อุทัยธานี สาขาหนองฉาง
สาขาอุทัยธานี
อุบลราชธานี สาขาเขื่องใน
สาขาโขงเจียม
สาขาตระการพืชผล
สาขาบุณฑริก